Hlavní menu / posun mapy

Kliknutím na horní část mapy (mezi oblasti Zoom+/Zoom-) se zobrazí hlavní menu. Za kliknutí je považován stisk a uvolnění prstu/stylusu na stejném místě. Pokud uděláte stisk a pak pohyb, tak se jedná o posun mapy. Menu zavíráme pomocí červeného tlačítka Close (návrat do mapy). Tlačítko Exit ukončuje celou aplikaci.

Struktura hlavního menu

 • GPS Stat
 • Slouží pro zobrazení informací z gps - signál, počet a síla sat., zobrazení dat z gps.
 • Tracks
 • Zde je možné zapnout (uložit, ukončit, nahrát) záznam trasy. Bude se za vámi zobrazovat červená čára kudy jste projeli...
 • RouteWpts
 • Zde je možné naplánovat si cestu (řadu waypointů nebo samostatné waypointy) a navigace vás po těchto bodech bude vést...
 • Maps
 • Slouží pro výběr atlasu vrstvy mapy nebo změnu/nahrání jiného atlasu.
 • Center
 • Vrátí zobrazení mapy na vaší pozici (pokud je gps signál) a bude odteď centrovat mapu na tento bod i při vašem pohybu.
 • Display
 • Zde se nastavuje, zda bude vidět pouze mapa, nebo i nějaký info panel. Na záložkách se dá nastavit co na jakém infopanelu má být zobrazeno.
 • Register
 • Slouží pouze k prvotní reigstraci aplikace. Dále je pak tlačítko neaktivní.
 • RaceMode
 • Slouží pro závody typu Rally pro pořadatele - pomocí PINu uzamkne při startu navigaci v tzv. RaceModu, kdy můžete používat pouze RoadBook a nedostanete se ani do menu ani k mapám. Po příjezdu do depa Vám ji opět odemkne.
 • Setting
 • Veškeré nastavení aplikace - GPS, Tracks, Routes, atd... viz sekce níže.
 • Exit App
 • Ukončení aplikace
 • Close
 • Zavření menu a návrat k mapě

Načtení nebo změna Atlasu

Z hlavního Menu -> Maps si vyberte atlas a stisknete Select. V nabídce se Vám zobrazují všechny atlasy, které jsou nahrané na kartě v adresáři \OffRoadNAVI\Maps\. Atlas je z našeho pohledu ucelený soubor map (různá měřítka nebo různé oblasti) a vrstev (různé druhy/zdroje map). 

Změna měřítka mapy(Zoom) / Změna vrstvy(Layer)

Pokud krátce kliknete např. do středu obrazovkz, na 2 vteřiny se objeví nad mapou červeně zvýrazněná tlačítka (ve všech rozích) a název vrstvy a mapy ve středu obrazovky nahoře.

Horní tlačítka jsou Zoom- a Zoom+ pro ovládání měřítka mapy (přiblížení a oddálení). Spodní tlačítka Layer- a Layer+ slouží k přepínání jednotlivých vrstev (různé druhy/zdroje map). 

Při přepínání map jsou tyto mapy seřazeny dle rozlišení (tedy zoom). Při přepínání vrstev jsou tyto vrstvy seřazeny podle názvu a při přepnutí z jedné vrstvy do druhé se aplikace sama snaží vybrat co nejbližší rozlišení ze všech map v dané vrstvě té, ze které se přepínáme. To znamená že pokud mám např. vrstvu 1_GoogleMaps a pod ní mapy GMap10, GMap11, GMap12 a vrstvu 2_GoogleTerrain a pod ní mapy GTerr10, GTerr12, GTerr12 a budu aktuálně nastaven na 1_GoogleMaps-GMap11 a dám Layer+ tak se mi mapa přepne na 2_GoogleTerrain-GTerr12. To znamená že uvidím úplně ten samý výřez v tom samém rozlišení, pouze se mi změní typ z mapy na teréní podklad.

Existuje zde jeste možnost změny vrstvy i kdyz máte zrovna přepnuto na Map+/- a to tak ze stisknete pero na nazev mapy (ve stredu nahore), držíte stisknuto a posunete se na Map+ nebo Map- a tam uvolníte. Tím dojde k přepnutí vrstvy (Layer) namísto mapy.

Poslední a nejrychlejší přepnutí vrstvy (Layer) i kyz máte zapnute Map+/- funguje pouze, pokud má atlas právě a pouze dvě vrstvy. Stačí pak pouze kliknout na název mapy (ve stred nahore) a dojde k přepnutí vrstvy tam a při dalším kliknutí zase zpět.

Změna zobrazení informací na obrazovce (Display)

 • MapOnly - pouze mapa na celou obrazovku
 • SmallInfo - malý info panel (dole 3x2 pole)
 • Medium - střední info panel (dole 2x2 vetší pole)
 • FullInfo - pouze datový panel (12 malých polí, 4 velká pole a kompas)
 • FullBig - pouze velký datový panel (1 extra velké pole, a 8 středních polí)
 • MapDetail - zobrazení dvou map najednou (např. detail a přehledová mapa, může být z jiné vrstvy)
 • MapComp - kombinace mapy a kompasu (včetně jednoho datového pole)
 • Comapss - velký kompas a 4 velká datová pole
 • TripMaster - dvě střední datová pole a dvě počítadla Total a Part
 • RoadBook - elektronická verze pro rally závody včetně TripMasteru

Pokud mám zobrazený info panel (panel v dolní části s údaji) tak můžu kliknout na něj (nebo Menu -> Display). Zde na záložce Basic si můžu vybrat jestli vůbec (Map only = pouze mapa) chci info panel zobrazovat, popřípadě jaký (malé údaje, velké čitelné, kompas nebo pouze data). V ostatních záložkách si pak můžu upravit, co se mi v každém typu info panelu bude zobrazovat. Můžu si nastavit každé datové pole zvlášť. Pro zobrazení potvrdím tlačítkem Apply a uvidím změnu na obrazovce.

Záznam trasy (Track) a její prohlížení

Nejjednodušší záznam trasy je tzv. AutoDayTrack (viz nastaveni Tracks) - tedy že se mi při zapnutí navigace automaticky začne zaznamenávat projetá trasa do jednoho souboru pro každý den. Pokud např. vypnu a zapnu navigaci během dne, tak se automaticky pokračuje v denním záznamu do jednoho souboru.

Projetá zaznamenaná trasa (Track) je na mapě reprezentována červenou čárou. V Menu -> Tracks -> Start můžete začít nahrávat novou trasu. Ta se sama každýk pár minut automaticky ukládá (takže v případě nechtěného vypnutí zůstane na kartě). Stav záznamu trasy si můžete zobrazit v info panelu (TrackStatus). Záznam zastavíte tlačítkem Stop v menu Track, nebo vypnutím aplikace (trasa se uloží). Poté můžete vidět zaznamenané trasy v seznamu Menu -> Tracks. Názvy jsou sestaveny pouze z datumu (u AutoDayTrack) nebo datumu a hodiny začátku záznamu. Pokud chcete trasu zobrazit (nebo např. pokračovat v jejím záznamu) pouze vyperte trasu ze seznamu a dejte Load (aplikace Vás pouze upozorní, pokud je již v paměti nejaká trasa načtena). Poté můžete nechat mapu načtenou (bez dalšího záznamu) a vrácením se do mapy uvidíte projetou trasu, nebo tlačítkem Start spustíte záznam. Trasy se obecně ukládají v jednoduchém TXT formátu (kvůli náročnosti/velikosti při velmi dlouhém záznamu) ale je možné každou trasu uložit nebo načíst do/z GPX formátu.

Jak často se má zaznamenávat každý bod trasy se dá nastavit v Menu -> Setting -> Tr/Rt -> Rec Interval(sec) = interval pro záznam v sekundách. Doporučená hodnota je mezi 10-30sec. Pokud se nepohybujete, trasa se nezaznamenává (šetří tedy počet záznamů).

Naplánováni cesty (Route) a navigace po této cestě nebo bodech (WayPoint)

V Menu -> RouteWpt si můžete naplánovat cestu nebo jen konkrétní body dopředu a aplikace vás po ní/nich povede. Dejte New a zobrazí se Vám malá mapka. Kliknutím (posun funguje stále) na mapu zadáte první bod cesty. Další klik uz vytvoří přímku a nový bod atd... tím plánujeme cestu. Můžeme body přidávat ručne pomocí zadání souřadnic (Add) nebo se přepínat mezi body (<, >), tím určuji ten aktivní (tučný) bod, který pak můžu smazat (Del), nebo přesunout (Move). Přesun se dělá tak ze si vyberu pomocí šipek nebo kliknutím onen aktivní bod, dám Move a pak kliknu na cílové místo na mapě, kam má být přesunut. Nakonec bych měl skončit tak, aby aktivní bod byl ten první na trase - DÚLEŽITÉ. Kliknutím na počet X/X nad tlačítkem Back zobrazíte seznam bodů a můžete ručně vybrat ten aktivní, nebo měnit jejich pořadí. Tento výběr funguje také z jakéhokoliv InfoPanelu a to pouze kliknutím na pole WptDistance nebo WptName. Po zavření (Back) doporučuji cestu uložit (Save) a vrátit se do normální mapy (opět Back paté Close).

Teď si můžeme nechat zobrazit užitečné informace jako vzdálenost k následujícímu bodu - tomu se říká WayPoint (WptDistance) nebo vzdálenost do konce celé cesty (RouteDistance). Máme také informace o předpokládáném času dosažení následujícího bodu nebo trasy (WptEstTime, RoutEstTime) - tyto časy se počítají z aktuální průměrné rychlosti a mění se tedy podle stylu jízdy (nastavit můžeme v Menu -> Setting -> Tr/Rt -> AvgSpeed cnt = čím větší číslo, tím větší historie, čím menší, tím rychleji se prům. rychlost mění). Pozor, pokud ale zastavím, tak se nepočítá průměrná rychlost (neklesá). A máme i informaci o náměru (kurzu) na následující bod (WptHeading) - tento náměr senám zobrazuje i v kompasu (zelenou šipkou).

Novinkou je zde možnost nahrávat nebo ukládat data do GPX formátu. Dle nastavení "Work/Load/Save as WayPoint" určujete, zda se s body trasy bude pracovat jako s trasou (nezaškrtnuté) nebo jako se samostatnými body - WayPoints (zaškrtnuté). Rozdíly jsou následující:

Route (trasa) - naviguje na jeden bod po druhém a to automaticky jakmile dosáhnete prvního bodu (s nastavitelnou odchylkou) tak jste dále rovnou navigováni na další bod v pořadí, zobrazuje se jako tečky spojené přímkou

WayPoints (body) - naviguje pouze a jen na zvolený bod a nikdy se automaticky nepřepne, zobrazuje se jako kolečko s názvem a popiskem

Nastavení (menu Settings)

 • Gps
  • Comm Port:COM1, Baud Rate:57600, TimeOffset(h):2, ComPort - use internal API nezaskrtnout
   CommPort - sériový port pro gps COM1
  • BaudRate - rychlost sériové komunikace (většinou může být libovolný, doporuceno  57600)
  • TimeOffSet (h) - nastavení posunu času oproti GMT (CR = leto +2, zima +1)
  • ComPort - use internal API - pokud Vám nejde na žádném Portu GPS, zkuste tento přepínač (v ojedinělých případech)
 • Misc
  • Rotate compass - určuje, zda se bude otáčet střelka kompasu, nebo kompas okolo střelky
  • Show WptName also on Route - zobrazí i na route názvy u bodů, které nezačínají na "Wpt..." (to je default název Wpt0001 atd...)
  • Move MapDetail with map - zajistí, že se detail mapa vždy posouvá s hlavní mapou. Jinak detail může být centrovaný dle pozice a hlavni mapou můžete prohlížet okolí.
  • Menu = click on whole screen - znamená, že se vstup do hlavního menu je kliknutím kamkoliv na celou mapu.
  • Show big position cursor - zobrazí větší kursor aktuálni pozice na mapě.
  • Show fat Route line - zobrazí tlustší/výraznější čáru pro Route
  • Show fat Track line - zobrazí tlustší/výraznější čáru trasy
  • RB image width to fit display - pokud šířka obrázku roadbooku není přesně shodná s šířkou display natáhne/smrští se podle šířky display. Je lepší si upravit roadbook a toto nepoužít.
  • RB item height px - výska jednoho políčka na roadbooku v pixlech
  • RB TripMaster on top - zobrazuje tripmaster nahore (jen total) nebo na boku včetně partial počítadla
  • TEST FUNCTIONS:
  • MapOffSet X/Y - manualní posun právě zobrazené mapy po pixlech (ruční korekce v případě špatně zkalibrovaných map)
  • Simulace ze soboru - nepotřebuje signál gps, simuluje pohyb ze souboru Gps_trace.txt
  • Ukladat data do Gps_trace.txt - při zapnuté gps ukládá data pro možnost pozdější simulace
  • GPS poběží i při vypnutém zařízeni - otestováno na HTC, když ho vypnete tlačítkem On/Off tak stále poběží záznam trasy
 • Tr/Rt
  • Automatic DayTrack - automaticky zaznamenává trasu. Co jeden den to jeden soubor.
  • Rec Interval (sec) - interval pro záznam trasy (zaznamenává se pouze při pohybu) v sekundách
  • Wpt accuracy (m) - určuje přesnost, s jakou je třeba se přiblížit waypointu, aby byl považován za dosažený a šlo se na další
  • RouteDist Add (%) - určuje procento které se připočte k celkové vzdálenosti naplánované trasy (Route) protože mezi body je přímka a skutečnost je kostrbata
  • AvgSpeed cnt back - určuje imaginární počet záznamů, po které se počítá průměrná rychlost, z té se pak počítá doba k dalšímu waypointu nebo celé trasy
  • TripM thold m - po kolika metrech má tripmaster přičítat vzdálenost (můžeme stát na místě ale gps nám kmitá okoli pozice)
  • TripM +/- m - kolik metrů se přičte/odečte jedním stiskem korekčního tlačítka na tripmasteru
  • Walking mode - počítá přesněji průměrnou rychlost ale může se tam zanést chyba kmitání gps pozice, pouze pro peší chůzi
 • Joy
  • Nastaveni portu pro připojení ovládání na řidítka (RemoteJoy)
  • Enable RemoteJOY, Comm Port:COM3, Orientation:ButtonsLeft
  • Orientation - nastaveni jak máte umístěn ovladač na řidítkách. Otácí funkce směrového ovladače.
OffRoadNAVIon Google+ Facebook

© Copyright 2010-2024 JetSoft s.r.o. - OffRoadNAVI